Tiêu chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 15.366 văn bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13456:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13456:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13456:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13457-1:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13457-1:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13457-1:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12314-2:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12314-2:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12314-2:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13455:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13455:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13455:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822:2021 về Trang phục Dân quân tự vệ (từ Phần 1 đến Phần 38)
Ngày 16/07/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822:2021 về Trang phục Dân quân tự vệ (từ Phần 1 đến Phần 38) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN/QS1822:2021 Ngày ban hành: 16/07/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8215:2021 về Công trình thủy lợi - Thiết bị quan trắc
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8215:2021 về Công trình thủy lợi - Thiết bị quan trắc được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8215:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13381-2:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 2: Giống ngô
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13381-2:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 2: Giống ngô được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13381-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13342:2021 về Thiết kế đường sắt tốc độ cao - Tham số thiết kế tuyến đường
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13342:2021 về Thiết kế đường sắt tốc độ cao - Tham số thiết kế tuyến đường được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13342:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13332:2021 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Mặt nạ trùm toàn bộ khuôn mặt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13332:2021 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Mặt nạ trùm toàn bộ khuôn mặt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13332:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-3:2021 (BS EN 455-3:2015) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 3: Yêu cầu và thử nghiệm đánh giá sinh học
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-3:2021 (BS EN 455-3:2015) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 3: Yêu cầu và thử nghiệm đánh giá sinh học được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13415-3:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-2:2021 (BS EN 455-2:2015) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 2: Yêu cầu và thử nghiệm tính chất vật lý
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-2:2021 (BS EN 455-2:2015) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 2: Yêu cầu và thử nghiệm tính chất vật lý được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13415-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-1:2021 (BS EN 455-1:2020) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 1: Yêu cầu và thử nghiệm không có lỗ thủng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-1:2021 (BS EN 455-1:2020) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 1: Yêu cầu và thử nghiệm không có lỗ thủng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13415-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-4:2021 (BS EN 455-4:2009) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 4: Yêu cầu và thử nghiệm xác định hạn sử dụng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13415-4:2021 (BS EN 455-4:2009) về Găng tay y tế sử dụng một lần - Phần 4: Yêu cầu và thử nghiệm xác định hạn sử dụng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13415-4:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13414:2021 (BS ISO 16603:2004) về Quần áo bảo vệ chống tiếp xúc với máu và các dịch cơ thể - Xác định khả năng chống thấm máu và dịch cơ thể của vật liệu quần áo bảo vệ - Phương pháp thử sử dụng máu nhân tạo
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13414:2021 (BS ISO 16603:2004) về Quần áo bảo vệ chống tiếp xúc với máu và các dịch cơ thể - Xác định khả năng chống thấm máu và dịch cơ thể của vật liệu quần áo bảo vệ - Phương pháp thử sử dụng máu nhân tạo được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13414:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13413-1:2021 (BS EN ISO 13982-1:2004 with AMD 1:2010) về Quần áo bảo vệ sử dụng chống hạt rắn - Phần 1: Yêu cầu tính năng đối với quần áo bảo vệ chống hóa chất để bảo vệ toàn bộ cơ thể chống các hạt rắn đường khí (Quần áo loại 5)
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13413-1:2021 (BS EN ISO 13982-1:2004 with AMD 1:2010) về Quần áo bảo vệ sử dụng chống hạt rắn - Phần 1: Yêu cầu tính năng đối với quần áo bảo vệ chống hóa chất để bảo vệ toàn bộ cơ thể chống các hạt rắn đường khí (Quần áo loại 5) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13413-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13412:2021 (BS EN 14605:2005 with AMD 1:2009) về Quần áo bảo vệ chống hóa chất lỏng - Yêu cầu tính năng đối với quần áo có các kết nối kín với chất lỏng (loại 3) hoặc kín với tia phun (loại 4), bao gồm các hạng mục chỉ cung cấp sự bảo vệ các phần cơ thể (loại PB [3] và PB [4])
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13412:2021 (BS EN 14605:2005 with AMD 1:2009) về Quần áo bảo vệ chống hóa chất lỏng - Yêu cầu tính năng đối với quần áo có các kết nối kín với chất lỏng (loại 3) hoặc kín với tia phun (loại 4), bao gồm các hạng mục chỉ cung cấp sự bảo vệ các phần cơ thể (loại PB [3] và PB [4]) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13412:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13411:2021 (BS EN 14126:2003) về Quần áo bảo vệ - Yêu cầu tính năng và phương pháp thử quần áo bảo vệ chống lại các tác nhân lây nhiễm
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13411:2021 (BS EN 14126:2003) về Quần áo bảo vệ - Yêu cầu tính năng và phương pháp thử quần áo bảo vệ chống lại các tác nhân lây nhiễm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13411:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13410-2:2021 (BS EN 13795-2:2019) về Quần áo và khăn trải phẫu thuật - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 2: Trang phục giữ sạch không khí
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13410-2:2021 (BS EN 13795-2:2019) về Quần áo và khăn trải phẫu thuật - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 2: Trang phục giữ sạch không khí được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13410-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13410-1:2021 (BS EN 13795-1:2019) về Quần áo và khăn trải phẫu thuật - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 1: Khăn trải và áo choàng phẫu thuật
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13410-1:2021 (BS EN 13795-1:2019) về Quần áo và khăn trải phẫu thuật - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 1: Khăn trải và áo choàng phẫu thuật được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13410-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13409:2021 (BS EN 149:2001 with AMD 1:2009) về Thiết bị bảo vệ hô hấp - Khẩu trang nửa mặt lọc hạt - Yêu cầu, thử nghiệm, ghi nhãn
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13409:2021 (BS EN 149:2001 with AMD 1:2009) về Thiết bị bảo vệ hô hấp - Khẩu trang nửa mặt lọc hạt - Yêu cầu, thử nghiệm, ghi nhãn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13409:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13408:2021 (BS EN 14683:2019) về Khẩu trang y tế - Yêu cầu và phương pháp thử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13408:2021 (BS EN 14683:2019) về Khẩu trang y tế - Yêu cầu và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13408:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13397:2021 về Găng tay khám bệnh sử dụng một lần làm từ latex cao su có hàm lượng protein thấp - Quy định kỹ thuật
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13397:2021 về Găng tay khám bệnh sử dụng một lần làm từ latex cao su có hàm lượng protein thấp - Quy định kỹ thuật được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13397:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13382-2:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 2: Giống ngô
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13382-2:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 2: Giống ngô được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13382-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13382-1:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 1: Giống lúa
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13382-1:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 1: Giống lúa được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13382-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13381-1:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 1: Giống lúa
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13381-1:2021 về Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 1: Giống lúa được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13381-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13370:2021 về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện nhanh Salmonella spp. sử dụng thạch IRIS Salmonella
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13370:2021 về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện nhanh Salmonella spp. sử dụng thạch IRIS Salmonella được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13370:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13369:2021 về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Định lượng nhanh nấm men và nấm mốc sử dụng thạch Symphony
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13369:2021 về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Định lượng nhanh nấm men và nấm mốc sử dụng thạch Symphony được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13369:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13368:2021 về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13368:2021 về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13368:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13349:2021 về Dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin an ninh hàng hải
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13349:2021 về Dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin an ninh hàng hải được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13349:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13346:2021 về Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - Yêu cầu khảo sát và thiết kế
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13346:2021 về Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - Yêu cầu khảo sát và thiết kế được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13346:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: Kiểm tra