Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 156.688 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 1.012020 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Điện ảnh
Mã thủ tục: 1.011737 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Bộ phận một cửa Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.011736 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Bộ phận một cửa Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.011735 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ phận một cửa Lĩnh vực: Du lịch
Mã thủ tục: 1.011734 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ phận một cửa Lĩnh vực: Du lịch
Mã thủ tục: 1.011721 Cấp thực hiện: Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Trẻ em
Mã thủ tục: 1.011719 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.011718 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.011713 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011709 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011704 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011701 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011700 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 2.002550 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội, Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 1.011706 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011703 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011702 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 156.688 thủ tục hành chính.