Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 21 trong 441.326 văn bản

Kế hoạch 2810/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2050
Ngày 01/12/2022, Kế hoạch 2810/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2050 được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 2810/KH-UBND Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Công văn 8065/VPCP-CN năm 2022 về Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 01/12/2022, Công văn 8065/VPCP-CN năm 2022 về Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8065/VPCP-CN Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Công văn 6979/BYT-BH năm 2022 thực hiện Mục 3 Nghị quyết 144/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành
Ngày 01/12/2022, Công văn 6979/BYT-BH năm 2022 thực hiện Mục 3 Nghị quyết 144/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6979/BYT-BH Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Quyết định 903/QĐ-UBDT năm 2022 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày 01/12/2022, Quyết định 903/QĐ-UBDT năm 2022 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 903/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1497/QĐ-TTg bổ sung kinh phí năm 2022 thực hiện Quyết định 558/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 01/12/2022, Quyết định 1497/QĐ-TTg bổ sung kinh phí năm 2022 thực hiện Quyết định 558/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1497/QĐ-TTg Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3323/QĐ-BTNMT năm 2022 về đính chính Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 01/12/2022, Quyết định 3323/QĐ-BTNMT năm 2022 về đính chính Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3323/QĐ-BTNMT Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 01/12/2022, Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1505/QĐ-TTg Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Công văn 7706/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 01/12/2022, Công văn 7706/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7706/BCT-TTTN Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Thông tư 29/2022/TT-BGTVT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Ngày 01/12/2022, Thông tư 29/2022/TT-BGTVT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 29/2022/TT-BGTVT Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Công văn 8056/VPCP-KGVX năm 2022 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 01/12/2022, Công văn 8056/VPCP-KGVX năm 2022 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8056/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 5227/KH-UBND năm 2022 về sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022-2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày 30/11/2022, Kế hoạch 5227/KH-UBND năm 2022 về sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022-2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 5227/KH-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 365/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông báo 365/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 365/TB-VPCP Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3128/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 30/11/2022, Quyết định 3128/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3128/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1496/QĐ-TTg năm 2022 về đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/11/2022, Quyết định 1496/QĐ-TTg năm 2022 về đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1496/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
Ngày 30/11/2022, Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 99/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 5238/KH-UBND năm 2022 về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày 30/11/2022, Kế hoạch 5238/KH-UBND năm 2022 về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 5238/KH-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 13/2022/TT-BYT về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông tư 13/2022/TT-BYT về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 13/2022/TT-BYT Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 354/TANDTC-KHTC năm 2022 đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 30/11/2022, Công văn 354/TANDTC-KHTC năm 2022 đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 354/TANDTC-KHTC Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 72/2022/TT-BTC về ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông tư 72/2022/TT-BTC về ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 72/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2692/QĐ-CHK năm 2022 công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
Ngày 30/11/2022, Quyết định 2692/QĐ-CHK năm 2022 công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2692/QĐ-CHK Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2692/QĐ-CHK năm 2022 công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
Ngày 30/11/2022, Quyết định 2692/QĐ-CHK năm 2022 công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2692/QĐ-CHK Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2692/QĐ-CHK năm 2022 công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
Ngày 30/11/2022, Quyết định 2692/QĐ-CHK năm 2022 công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2692/QĐ-CHK Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực: