Dich vu doanh nghiep so

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 366.628 văn bản.

Quyết định 3730/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi mẫu hồ sơ bệnh án phục hồi chức năng và một số mẫu phiếu Phục hồi chức năng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 05/08/2021, Quyết định 3730/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi mẫu hồ sơ bệnh án phục hồi chức năng và một số mẫu phiếu Phục hồi chức năng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3730/QĐ-BYT Ngày ban hành: 05/08/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Thông báo 209/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/08/2021, Thông báo 209/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 209/TB-VPCP Ngày ban hành: 05/08/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 5331/VPCP-QHQT năm 2021 sửa đổi Hiệp định tài trợ cho “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 04/08/2021, Công văn 5331/VPCP-QHQT năm 2021 sửa đổi Hiệp định tài trợ cho “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5331/VPCP-QHQT Ngày ban hành: 04/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 5328/VPCP-KGVX năm 2021 về ưu tiên vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng y tế tư nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 04/08/2021, Công văn 5328/VPCP-KGVX năm 2021 về ưu tiên vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng y tế tư nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5328/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 04/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1384/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1”, sử dụng vốn dư của Dự án “Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 04/08/2021, Quyết định 1384/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1”, sử dụng vốn dư của Dự án “Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1384/QĐ-TTg Ngày ban hành: 04/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 04/08/2021, Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2551/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 04/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1383/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 04/08/2021, Quyết định 1383/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1383/QĐ-TTg Ngày ban hành: 04/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 3277/BGDĐT-KHTC năm 2021 thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 04/08/2021, Công văn 3277/BGDĐT-KHTC năm 2021 thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3277/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 04/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 6288/BYT-MT năm 2021 về giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 04/08/2021, Công văn 6288/BYT-MT năm 2021 về giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6288/BYT-MT Ngày ban hành: 04/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 1064/TTg-CN năm 2021 về phối hợp xây dựng Đề án Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 03/08/2021, Công văn 1064/TTg-CN năm 2021 về phối hợp xây dựng Đề án Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1064/TTg-CN Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dich vu doanh nghiep so
Quyết định 1149/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1288/QĐ-BTTTT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 03/08/2021, Quyết định 1149/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1288/QĐ-BTTTT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1149/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 303/SYT-NVY năm 2021 về phân luồng chuyển người bệnh COVID-19 đến các cơ sở thu dung điều trị do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 03/08/2021, Công văn 303/SYT-NVY năm 2021 về phân luồng chuyển người bệnh COVID-19 đến các cơ sở thu dung điều trị do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 303/SYT-NVY Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 1148/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 2479/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 03/08/2021, Quyết định 1148/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 2479/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1148/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 3360/CHK-QLC năm 2021 về cấp, cấp lại Giấy phép nhân viên hàng không trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
Ngày 03/08/2021, Công văn 3360/CHK-QLC năm 2021 về cấp, cấp lại Giấy phép nhân viên hàng không trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3360/CHK-QLC Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) thực phẩm
Ngày 03/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) thực phẩm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-193:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) tinh
Ngày 03/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) tinh được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-194:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Công văn 5278/SYT-NVY năm 2021 triển khai quản lý sức khỏe người nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 03/08/2021, Công văn 5278/SYT-NVY năm 2021 triển khai quản lý sức khỏe người nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5278/SYT-NVY Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 77/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ban hành
Ngày 03/08/2021, Quyết định 77/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 77/QĐ-BCĐKTTT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 207/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 03/08/2021, Thông báo 207/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 207/TB-VPCP Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 2226/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 03/08/2021, Quyết định 2226/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2226/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực