Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 411.777 văn bản.

Quyết định 1829/QĐ-BYT năm 2022 sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc kèm theo các Quyết định công bố của Bộ Y tế
Ngày 01/07/2022, Quyết định 1829/QĐ-BYT năm 2022 sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc kèm theo các Quyết định công bố của Bộ Y tế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1829/QĐ-BYT Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1828/QĐ-BYT năm 2022 về Quy chế làm việc của Bộ Y tế
Ngày 01/07/2022, Quyết định 1828/QĐ-BYT năm 2022 về Quy chế làm việc của Bộ Y tế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1828/QĐ-BYT Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3742/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 3742/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3742/BCT-TTTN Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1392/QĐ-BHXH năm 2022 về quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 01/07/2022, Quyết định 1392/QĐ-BHXH năm 2022 về quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1392/QĐ-BHXH Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do tỉnh Gia Lai ban hành
Ngày 30/06/2022, Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do tỉnh Gia Lai ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 06/CT-UBND Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 4443/SYT-NVD năm 2022 về triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 4443/SYT-NVD năm 2022 về triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4443/SYT-NVD Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3460/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho quân nhân, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 3460/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho quân nhân, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3460/BYT-DP Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông tư 07/2022/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 30/06/2022, Thông tư 07/2022/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 07/2022/TT-BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3465/BYT-TT-KT năm 2022 về tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 3465/BYT-TT-KT năm 2022 về tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3465/BYT-TT-KT Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông tư 06/2022/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 30/06/2022, Thông tư 06/2022/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 06/2022/TT-BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3439/BYT-KH-TC năm 2022 về bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 3439/BYT-KH-TC năm 2022 về bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3439/BYT-KH-TC Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 878/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng phụ trách Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2022, Thông báo 878/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng phụ trách Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 878/TB-BYT Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 30589/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 29/06/2022, Công văn 30589/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 30589/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 29/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2022 về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 29/06/2022, Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2022 về khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 181/KH-UBND Ngày ban hành: 29/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 4035/VPCP-KTTH năm 2022 ý kiến Thường trực Chính phủ về khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 29/06/2022, Công văn 4035/VPCP-KTTH năm 2022 ý kiến Thường trực Chính phủ về khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4035/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 29/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông tư 05/2022/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 29/06/2022, Thông tư 05/2022/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 05/2022/TT-NHNN Ngày ban hành: 29/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Ngày 29/06/2022, Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 44/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông tư 11/2022/TT-BGTVT sửa đổi Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 29/06/2022, Thông tư 11/2022/TT-BGTVT sửa đổi Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 11/2022/TT-BGTVT Ngày ban hành: 29/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Thông báo 192/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 29/06/2022, Thông báo 192/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 192/TB-VPCP Ngày ban hành: 29/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1734/QĐ-BYT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 29/06/2022, Quyết định 1734/QĐ-BYT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1734/QĐ-BYT Ngày ban hành: 29/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra