Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 365.756 văn bản.

Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày 06/05/2021, Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1465/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 06/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 3751/CV-BCĐ năm 2021 về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
Ngày 06/05/2021, Công văn 3751/CV-BCĐ năm 2021 về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3751/CV-BCĐ Ngày ban hành: 06/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2077/BTNMT-TNN năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 05/05/2021, Công văn 2077/BTNMT-TNN năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2077/BTNMT-TNN Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1294/SGDĐT-VP năm 2021 hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 05/05/2021, Công văn 1294/SGDĐT-VP năm 2021 hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1294/SGDĐT-VP Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Ngày 05/05/2021, Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1986/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2948/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Y tế về mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/05/2021, Công văn 2948/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Y tế về mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2948/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công điện 600/CĐ-BCĐ năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điện
Ngày 05/05/2021, Công điện 600/CĐ-BCĐ năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 600/CĐ-BCĐ Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công điện 597/CĐ-BCĐ năm 2021 thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điện
Ngày 05/05/2021, Công điện 597/CĐ-BCĐ năm 2021 thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 597/CĐ-BCĐ Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 3708/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế ban hành
Ngày 05/05/2021, Công văn 3708/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3708/BYT-BH Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 246/QĐ-VPCP năm 2021 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Ngày 04/05/2021, Quyết định 246/QĐ-VPCP năm 2021 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 246/QĐ-VPCP Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2915/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 04/05/2021, Công văn 2915/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2915/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 836/QĐ-BTNMT năm 2021 sửa đổi Quyết định 2495/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 04/05/2021, Quyết định 836/QĐ-BTNMT năm 2021 sửa đổi Quyết định 2495/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 836/QĐ-BTNMT Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 2125/QĐ-BYT về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021
Ngày 04/05/2021, Quyết định 2125/QĐ-BYT về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2125/QĐ-BYT Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 640/QĐ-TTg năm 2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 04/05/2021, Quyết định 640/QĐ-TTg năm 2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 640/QĐ-TTg Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 04/05/2021, Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 641/QĐ-TTg Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 04/05/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Công văn 2910/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 04/05/2021, Công văn 2910/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2910/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1142/BHXH-VP năm 2021 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 03/05/2021, Công văn 1142/BHXH-VP năm 2021 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1142/BHXH-VP Ngày ban hành: 03/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quyết định 2084/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda (Pembrolizumab) miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho người bệnh ung thư do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện do Bộ Y tế ban hành
Ngày 03/05/2021, Quyết định 2084/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda (Pembrolizumab) miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho người bệnh ung thư do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2084/QĐ-BYT Ngày ban hành: 03/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Thông báo 90/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 03/05/2021, Thông báo 90/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 90/TB-VPCP Ngày ban hành: 03/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định