Hệ thống pháp luật

Bản án/quyết định mới cập nhật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 833.110 bản án/quyết định.

Loại: Hình sự   Số hiệu: 255/2021/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 156/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 372/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 351/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 29/2022/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 221/2022/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 167/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 213/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 144/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 159/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Quyết định số 228/2022/QĐST-HNGĐ ngày 30/11/2022 của TAND TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
- Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Hùng C. - Về con chung: Vợ chồng có 03 con chung tên Nguyễn Hùng Th, sinh ngày 04/7/1995 đã trưởng thành; Giao chị H được trực tiếp nuôi 02 ...
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 228/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 1330/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 1331/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 26/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 97/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 234/2022/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 92/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Hôn nhân và gia đình   Số hiệu: 172/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Loại: Dân sự   Số hiệu: 09/2022/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022
Quyết định số 55/2022/QĐST-DS ngày 30/11/2022 của TAND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về tranh chấp hợp đồng tín dụng
Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả nợ vay và lãi suất theo hợp đồng.
Loại: Dân sự   Số hiệu: 55/2022/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2022

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 833.110 bản án/quyết định.

Thư viện án lệ

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH