Hệ thống pháp luật

Bản án/quyết định mới cập nhật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 860.693 bản án/quyết định.
Quyết định số 934/2022/QĐ-PT ngày 30/11/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
Hủy bản án hành chính sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án
Loại:   Số hiệu: 934/2022/QĐ-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 30/11/2023
Loại:   Số hiệu: 225/2021/HSST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 23/09/2023
Loại:   Số hiệu: 133/2019/DS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 26/06/2023
Loại:   Số hiệu: 39/2021/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 31/05/2023
Loại:   Số hiệu: 2//2022/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 13/04/2023
Loại:   Số hiệu: 27/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 39/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bản án số 01/2023/HS-PT ngày 01/04/2023 của TAND tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Văn H phạm tội " Cố ý gây thương tích" theo k1 Đ 134 BLHS
Loại:   Số hiệu: 01/2023/HS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 01/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 02/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 04/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 03/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bản án số 04/2023/DS-PT ngày 01/04/2023 của TAND tỉnh Tây Ninh về tranh chấp quyền sử dụng đất
Nguồn gốc đất của cụ Đỗ Văn C1, Nguyễn Thị N1 cho ông T và bà C, việc tặng cho không có làm giấy tờ. Cụ C1, cụ N1 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ông T và bà C cùng sinh sống trên phần đất tranh chấp
Loại:   Số hiệu: 04/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 01/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 02/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 01/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 06/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bản án số 02/2023/HS-ST ngày 01/04/2023 của TAND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Chu Văn T Phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
Loại:   Số hiệu: 02/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 13/2023/QDDST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 02/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 860.693 bản án/quyết định.