Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 181 đến 201 trong 457.924 văn bản

Loại: Quyết định   Số hiệu: 1308/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 24/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 4417/KH-UBND Ngày ban hành: 23/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1166/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1167/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra