Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 151 đến 171 trong 457.922 văn bản

Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 138/KH-UBND Ngày ban hành: 24/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 2155/KH-UBND Ngày ban hành: 24/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Công văn   Số hiệu: 35708/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 24/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 130/KH-UBND Ngày ban hành: 24/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1308/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 24/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra