Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong 415.768 văn bản.

Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 01/08/2022, Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 919/QĐ-TTg Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công điện 680/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 01/08/2022, Công điện 680/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 680/CĐ-TTg Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Thông tư 06/2022/TT-BYT quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 01/08/2022, Thông tư 06/2022/TT-BYT quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 06/2022/TT-BYT Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2121/QĐ-BYT sửa đổi phụ lục kèm theo Quyết định 579/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022
Ngày 01/08/2022, Quyết định 2121/QĐ-BYT sửa đổi phụ lục kèm theo Quyết định 579/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2121/QĐ-BYT Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2122/QĐ-BYT năm 2022 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 01/08/2022, Quyết định 2122/QĐ-BYT năm 2022 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2122/QĐ-BYT Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 95/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 do Chính phủ ban hành
Ngày 01/08/2022, Nghị quyết 95/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 95/NQ-CP Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 917/QĐ-TTg năm 2022 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 01/08/2022, Quyết định 917/QĐ-TTg năm 2022 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 917/QĐ-TTg Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 4479/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 01/08/2022, Công văn 4479/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4479/BCT-TTTN Ngày ban hành: 01/08/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 3341/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 31/07/2022, Kế hoạch 3341/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 3341/KH-UBND Ngày ban hành: 31/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Ngày 31/07/2022, Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1046/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/07/2022 Hiệu lực:
Công điện 679/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá do Thủ tướng Chính phủ điện
Ngày 31/07/2022, Công điện 679/CĐ-TTg năm 2022 về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá do Thủ tướng Chính phủ điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 679/CĐ-TTg Ngày ban hành: 31/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
Ngày 29/07/2022, Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 15/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Thông báo 3757/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
Ngày 29/07/2022, Thông báo 3757/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 3757/TB-KBNN Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2022 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh Ninh Bình ban hành
Ngày 29/07/2022, Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2022 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh Ninh Bình ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 06/CT-UBND Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 29/07/2022, Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 32/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình
Ngày 29/07/2022, Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 14/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2766/TCT-TTKT năm 2022 về giám định tư pháp về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 29/07/2022, Công văn 2766/TCT-TTKT năm 2022 về giám định tư pháp về thuế do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2766/TCT-TTKT Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2768/TCT-TTKT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 29/07/2022, Công văn 2768/TCT-TTKT năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2768/TCT-TTKT Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2022 về tổ chức cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 29/07/2022, Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2022 về tổ chức cụm, khối thi đua thuộc quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2319/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực:
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2022 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 29/07/2022, Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2022 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 10/CT-UBND Ngày ban hành: 29/07/2022 Hiệu lực: