Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 415.768 văn bản.

Công văn 3037/LĐTBXH-TE về tổ chức Tết Trung thu năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 09/08/2022, Công văn 3037/LĐTBXH-TE về tổ chức Tết Trung thu năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3037/LĐTBXH-TE Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 457/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
Ngày 09/08/2022, Quyết định 457/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 457/QĐ-QLD Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 39060/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 09/08/2022, Công văn 39060/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 39060/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 39061/CTHN-TTHT năm 2022 về thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 09/08/2022, Công văn 39061/CTHN-TTHT năm 2022 về thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 39061/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 39064/CTHN-TTHT năm 2022 về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 09/08/2022, Công văn 39064/CTHN-TTHT năm 2022 về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 39064/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 09/08/2022 Hiệu lực:
Nghị định 52/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Ngày 08/08/2022, Nghị định 52/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 52/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/08/2022 Hiệu lực:
Nghị định 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
Ngày 08/08/2022, Nghị định 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 51/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 944/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 08/08/2022, Quyết định 944/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 944/QĐ-TTg Ngày ban hành: 08/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT năm 2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 08/08/2022, Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT năm 2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5520/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành: 08/08/2022 Hiệu lực:
Thông báo 236/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/08/2022, Thông báo 236/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 236/TB-VPCP Ngày ban hành: 08/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 5014/VPCP-KGVX năm 2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/08/2022, Công văn 5014/VPCP-KGVX năm 2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5014/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 08/08/2022 Hiệu lực:
Công điện 4624/CĐ-BCT năm 2022 triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội do Bộ Công thương điện
Ngày 08/08/2022, Công điện 4624/CĐ-BCT năm 2022 triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội do Bộ Công thương điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 4624/CĐ-BCT Ngày ban hành: 08/08/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 100/NQ-CP về giao danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương do Chính phủ ban hành
Ngày 08/08/2022, Nghị quyết 100/NQ-CP về giao danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 100/NQ-CP Ngày ban hành: 08/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 3272/TCHQ-TXNK năm 2022 về mã số HS đối với mặt hàng kim loại hiếm Metaroid (thiên thạch) do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 08/08/2022, Công văn 3272/TCHQ-TXNK năm 2022 về mã số HS đối với mặt hàng kim loại hiếm Metaroid (thiên thạch) do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3272/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 08/08/2022 Hiệu lực:
Thông báo 233/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/08/2022, Thông báo 233/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 233/TB-VPCP Ngày ban hành: 06/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 4969/VPCP-KSTT năm 2022 hướng dẫn chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg trên Trục liên thông văn bản quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/08/2022, Công văn 4969/VPCP-KSTT năm 2022 hướng dẫn chuyển đổi mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg trên Trục liên thông văn bản quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4969/VPCP-KSTT Ngày ban hành: 06/08/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Luật công chứng (sửa đổi)
Ngày 06/08/2022, Dự thảo Luật công chứng (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
Ngày 05/08/2022, Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1606/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/08/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2527/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày 05/08/2022, Kế hoạch 2527/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 2527/KH-UBND Ngày ban hành: 05/08/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2528/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030
Ngày 05/08/2022, Kế hoạch 2528/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 2528/KH-UBND Ngày ban hành: 05/08/2022 Hiệu lực: