Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong 415.768 văn bản.

Công văn 2430/UBND-KGVX năm 2022 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 2430/UBND-KGVX năm 2022 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2430/UBND-KGVX Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2442/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 28/07/2022, Kế hoạch 2442/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 2442/KH-UBND Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
Ngày 28/07/2022, Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 469/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 1877/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 1877/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1877/HQTPHCM-GSQL Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường sản xuất nông nghiệp hữu cơ các ngành hàng chủ lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025
Ngày 28/07/2022, Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường sản xuất nông nghiệp hữu cơ các ngành hàng chủ lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025 được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 11/CT-UBND Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 15/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Ngày 28/07/2022, Quyết định 15/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 15/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 40/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 28/07/2022, Quyết định 40/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 40/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 193/QĐ-TANDTC năm 2022 Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 28/07/2022, Quyết định 193/QĐ-TANDTC năm 2022 Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 193/QĐ-TANDTC Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 162/KH-UBND về tổ chức các điểm giữ trẻ em mùa lũ năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày 28/07/2022, Kế hoạch 162/KH-UBND về tổ chức các điểm giữ trẻ em mùa lũ năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 162/KH-UBND Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2541/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 28/07/2022, Quyết định 2541/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2541/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
Ngày 28/07/2022, Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1474/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 28/07/2022, Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2542/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 538/ĐTNN-NN năm 2022 về thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Cục Đầu tư nước ngoài ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 538/ĐTNN-NN năm 2022 về thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Cục Đầu tư nước ngoài ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 538/ĐTNN-NN Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1898/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
Ngày 28/07/2022, Quyết định 1898/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1898/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công điện 04/CĐ-BTC năm 2022 về tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính điện
Ngày 28/07/2022, Công điện 04/CĐ-BTC năm 2022 về tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 04/CĐ-BTC Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 5185/BKHĐT-PTDN năm 2022 về xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 5185/BKHĐT-PTDN năm 2022 về xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5185/BKHĐT-PTDN Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4744/VPCP-KGVX năm 2022 thực hiện Nghị quyết giám sát chuyên đề 51/2022/QH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 4744/VPCP-KGVX năm 2022 thực hiện Nghị quyết giám sát chuyên đề 51/2022/QH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4744/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3538/BNV-TCBC năm 2022 về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 3538/BNV-TCBC năm 2022 về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3538/BNV-TCBC Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4739/VPCP-NN năm 2022 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 4739/VPCP-NN năm 2022 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4739/VPCP-NN Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3103/TCHQ-GSQL năm 2022 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa Hiệp định RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 3103/TCHQ-GSQL năm 2022 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa Hiệp định RCEP do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3103/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực: