Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong 415.768 văn bản.

Kế hoạch 542/KH-UBND năm 2022 tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày 26/07/2022, Kế hoạch 542/KH-UBND năm 2022 tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 542/KH-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2380/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bình Thuận ban hành
Ngày 26/07/2022, Kế hoạch 2380/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bình Thuận ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 2380/KH-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 3265/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025
Ngày 26/07/2022, Kế hoạch 3265/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 3265/KH-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 20 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
Ngày 26/07/2022, Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 20 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1614/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày 26/07/2022, Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1615/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 22/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Ngày 26/07/2022, Quyết định 22/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 22/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Thông báo 3054/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Hexane Polymer do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 26/07/2022, Thông báo 3054/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Hexane Polymer do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 3054/TB-TCHQ Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2645/BTP-HTQTCT năm 2022 về hướng dẫn việc đăng ký khai tử cho người chết đã lâu do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 26/07/2022, Công văn 2645/BTP-HTQTCT năm 2022 về hướng dẫn việc đăng ký khai tử cho người chết đã lâu do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2645/BTP-HTQTCT Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng tại các Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Ngày 26/07/2022, Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2022 thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng tại các Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do tỉnh Lạng Sơn ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1239/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày 26/07/2022, Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 193/KH-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày 26/07/2022, Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1182/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
Ngày 26/07/2022, Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1883/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1887/QĐ-UBND năm 2022 về nội dung tái cấu trúc quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh An Giang
Ngày 26/07/2022, Quyết định 1887/QĐ-UBND năm 2022 về nội dung tái cấu trúc quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh An Giang được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1887/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1888/QĐ-UBND năm 2022 về nội dung tái cấu trúc Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do tỉnh An Giang ban hành
Ngày 26/07/2022, Quyết định 1888/QĐ-UBND năm 2022 về nội dung tái cấu trúc Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do tỉnh An Giang ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1888/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
Ngày 26/07/2022, Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 933/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 26/07/2022, Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Quyết định 642/QĐ-BXD năm 2022 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 26/07/2022, Quyết định 642/QĐ-BXD năm 2022 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 642/QĐ-BXD Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Thông báo 3055/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Paraffinic Naphtha do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 26/07/2022, Thông báo 3055/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Paraffinic Naphtha do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 3055/TB-TCHQ Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Thông báo 3056/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Naphtha do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 26/07/2022, Thông báo 3056/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Naphtha do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 3056/TB-TCHQ Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2172/KH-UBND năm 2022 về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày 26/07/2022, Kế hoạch 2172/KH-UBND năm 2022 về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 2172/KH-UBND Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực: