Nghị định

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 5.262 văn bản

Dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
Ngày 24/05/2022, Dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Ngày 21/05/2022, Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 32/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Ngày 20/05/2022, Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 31/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Ngày 13/05/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định về Công tác xã hội
Ngày 10/05/2022, Dự thảo Nghị định về Công tác xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 29/2022/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 29/04/2022, Nghị định 29/2022/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 29/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước
Ngày 28/04/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
Ngày 26/04/2022, Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 28/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày 19/04/2022, Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 27/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 14/04/2022, Nghị định 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 26/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 14/04/2022, Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022
Ngày 13/04/2022, Dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính
Ngày 12/04/2022, Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 25/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
Ngày 08/04/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày 06/04/2022, Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 24/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Ngày 05/04/2022, Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 23/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 05/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Ngày 30/03/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/03/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Ngày 25/03/2022, Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 22/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/03/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia
Ngày 21/03/2022, Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/03/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Ngày 10/03/2022, Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 20/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/03/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
Ngày 10/03/2022, Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 21/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/03/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 19/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Ngày 22/02/2022, Nghị định 19/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 19/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 22/02/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại
Ngày 18/02/2022, Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 18/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/02/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 11/02/2022, Dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 11/02/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Ngày 31/01/2022, Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 17/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Ngày 28/01/2022, Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 16/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 28/01/2022, Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 15/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Ngày 27/01/2022, Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 14/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lường
Ngày 21/01/2022, Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 13/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 17/01/2022, Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 12/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 17/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra