Hệ thống pháp luật
HIỆU LỰC VĂN BẢN

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế và Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: Khongso
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 18/04/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Cao Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản