Thủ tục hành chính: Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động Bảo tàng ngoài công lập - Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin

Số hồ sơ: T-VTB-217599-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng