Thủ tục hành chính: Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin

Số hồ sơ: T-VTB-217714-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: 28 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng