Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 360 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

Phân loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ l
Là việc phân chia, đánh giá, phân cấp chất lượng, giá trị sử dụng, tính chất nguy hiểm và thống kê theo từng loại vũ khí, vật liệu nổ quân ...
Kho vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
Là công trình được xây dựng trên một địa điểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí, thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy ...
Làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ
Là việc tổ chức, doanh nghiệp có chuyên môn kỹ thuật về vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện các biện pháp làm mất khả năng sử dụng của ...
Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
Là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của ...
Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp
Là tỷ lệ diện tích đất công nghiệp đã cho nhà đầu tư thuê, thuê lại để hoạt động sản xuất kinh doanh trên tổng diện tích đất công nghiệp ...
Doanh nghiệp chế xuất
Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, ...
Mở rộng khu kinh tế
Là việc phát triển thêm diện tích ở khu vực có ranh giới lân cận hoặc liền kề để nâng cao tiềm năng phát triển, tính lan tỏa của khu ...
Khu kinh tế ven biển
Là khu kinh tế hình thành ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận khu vực ven biển, được thành lập theo các điều kiện, trình tự và ...
Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
Là dự án đầu tư sử dụng đất thuộc khu công nghiệp để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cho các nhà đầu tư thuê, ...
Mở rộng khu công nghiệp
Là việc phát triển thêm diện tích ở khu vực có ranh giới lân cận hoặc liền kề, có thể kết nối, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật với ...
Cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp
Là hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong một khu công nghiệp hoặc với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khác nhằm tối ưu hóa việc sử ...
Khu công nghiệp hỗ trợ
Là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỷ lệ ...
Khu công nghiệp
Là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo ...
Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông
Là những chỉ tiêu biểu hiện bằng giá trị hoặc hiện vật được sử dụng để thực hiện nội dung hoạt động khuyến nông.(Theo khoản 10 Điều 2 Nghị định 83/2018/NĐ-CP về ...
Kế hoạch khuyến nông địa phương
Là kế hoạch về nội dung và dự toán kinh phí các nhiệm vụ, hoạt động khuyến nông để thực hiện chương trình khuyến nông địa phương.(Theo khoản 8 Điều ...
Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp
Là các tổ chức, cá nhân tiếp nhận công nghệ chuyển giao quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.(Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 83/2018/NĐ-CP về ...
Đối tượng thực hiện chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp
Là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định ...
Khuyến nông
Là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân nhằm nâng cao năng lực và hiệu ...
Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài
Là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý, điều hành của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt ...
Liên kết giáo dục
Là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam với cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện chương ...
Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn
Là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, văn hóa, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp ...
Bản sao
Là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.(Theo khoản 19 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về ...
Ho chứa lpg chai
Là nơi cất giữ LPG chai với tổng lượng LPG chai tồn chứa từ 70 kg trở lên.(Theo khoản 17 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
Thiết bị phụ trợ sử dụng lpg
Là các thiết bị dân dụng dùng để đốt cháy LPG bao gồm: Bếp LPG, ống dẫn LPG, van chai LPG, van điều áp LPG.(Theo khoản 15 Điều 3 Nghị ...
Chủ sở hữu chai lpg
Là thương nhân kinh doanh LPG được quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt chai LPG theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 13 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh ...
Lpg chai
Là LPG đã được nạp vào chai LPG tiêu chuẩn theo một khối lượng nhất định.(Theo khoản 11 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
Trạm cấp khí
Là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp khí từ bồn chứa cố định hoặc hệ thống dàn chai LPG trực tiếp qua đường ống dẫn ...
Pha chế khí
Là quá trình phối trộn sản phẩm, bán thành phẩm khí có bổ sung phụ gia và các chế phẩm khác thành các sản phẩm khí.(Theo khoản 7 Điều 3 ...
Hoạt động kinh doanh khí
Là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các hoạt động: sản xuất, chế biến; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán khí; nạp, cấp khí; tạm ...
Khí thiên nhiên hóa lỏng
Là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied ...
Khí
Là khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
Mẫu vi sinh y học
Là các mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, phân, dịch tiết cơ thể người và các mẫu khác từ người có chứa chất lây nhiễm, các chủng vi ...
Hàng hóa thuộc diện kiểm dịch y tế
Là các sản phẩm hữu hình có khả năng mang tác nhân gây bệnh, mang trung gian truyền bệnh truyền nhiễm được nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh qua cửa ...
Tài khoản dự án
Là tài khoản bằng đồng Việt Nam do đối tượng được bảo lãnh mở tại Ngân hàng phục vụ và đăng ký bằng văn bản với Bộ Tài chính.(Theo khoản ...
Người nhận chuyển nhượng, chuyển giao của đối tượng được bảo lãnh
Là người nhận toàn bộ hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ của đối tượng được bảo lãnh trong giao dịch chuyển nhượng khoản vay, khoản phát hành trái ...
Người bảo lãnh
Là Chính phủ, do Bộ Tài chính là đại diện chính thức hay còn gọi là cơ quan cấp và quản lý bảo lãnh theo quy định tại khoản 1 ...
Ngân hàng phục vụ
Là ngân hàng nơi đối tượng được bảo lãnh là doanh nghiệp mở tài khoản dự án, tài khoản vay, trả nợ nước ngoài và thực hiện các nhiệm vụ ...
Hệ số trả nợ dài hạn
Là hệ số phản ánh khả năng thanh toán nợ dài hạn, được tính bằng tỷ lệ giữa tổng tài sản dài hạn so với tổng nợ dài hạn của ...
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Là tổng nợ phải trả (bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn) so với tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 91/2018/NĐ-CP về ...
Chương trình tín dụng chính sách của nhà nước
Là chương trình huy động, cho vay và tái cơ cấu nợ của ngân hàng chính sách bao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH