Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 280 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

Báo cáo thống kê quý
Báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến hết ngày cuối cùng của tháng ...
Kỳ báo cáo thống kê
Là Khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê ...
Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
Là hệ thống thông tin nội bộ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, kết quả giải quyết thủ ...
Cổng dịch vụ công quốc gia
Là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở kết nối, truy ...
Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính ...
Bên cho vay
Là tổ chức cấp tín dụng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án PPP.(Theo  khoản 18 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình ...
Nhà đầu tư
Là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.(Theo  khoản 16 Điều 3 ...
Báo cáo nghiên cứu khả thi
Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP.(Theo  khoản 13 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về ...
Dự án khác
Là dự án đối ứng của dự án BT được giao cho nhà đầu tư để thực hiện việc đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.(Theo  khoản ...
Hợp đồng kinh doanh - quản lý (gọi tắt là hợp đồng o&m)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công ...
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ (gọi tắt là hợp đồng btl)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi ...
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng bt)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng; ...
Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng bot)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi ...
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là ppp)
Là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự ...
Nơi có thể xảy ra tai nạn giao thông đường sắt
gọi chung là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt.(Theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt)
Vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt
Là nơi thường xảy ra hoặc có thể xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.(Theo  khoản 9 Điều 3 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt)
Tai nạn giao thông đường sắt rất nghiêm trọng
Là tai nạn có 02 người chết hoặc có từ 09 đến 10 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu ...
Tai nạn giao thông đường sắt ít nghiêm trọng
Là tai nạn có từ 01 đến 05 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.(Theo  ...
Chốt gác
Là nơi có bố trí người được giao nhiệm vụ để thường trực 24/24 giờ trong ngày tại các vị trí thường xảy ra tai nạn giao thông đường sắt ...
Niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt
Là khoảng thời gian được phép khai thác trên đường sắt của phương tiện, tính từ thời điểm phương tiện đóng mới được cấp giấy chứng nhận chất lượng, an ...
Hệ thống công trình thủy lợi vừa
Là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát nước cho diện tích tự nhiên từ 2.000 ha đến dưới 20.000 ha;(Theo điểm ...
Bờ bao nhỏ
Là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích dưới 500 ha.(Theo điểm c khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
Bờ bao lớn
Là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích từ 10.000 ha trở lên;(Theo điểm a khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
Đường ống vừa
Là đường ống dẫn lưu lượng từ 0,25 m3/s đến dưới 3 m3/s hoặc có đường kính trong từ 500 mm đến dưới 1500 mm;(Theo điểm b khoản 8 Điều ...
Cống nhỏ
Là cống có tổng chiều rộng thoát nước:Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới 10 m;Đối với các vùng còn lại dưới 5 m.(Theo điểm c khoản 6 ...
Cống lớn
Là cống có tổng chiều rộng thoát nước:Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 30 m trở lên;Đối với vùng còn lại từ 20 m trở lên.(Theo điểm ...
Trạm bơm vừa
Là trạm bơm có tổng lưu lượng từ 3.600 m3/h đến dưới 72.000 m3/h hoặc trạm bơm nhỏ nhưng có công suất động cơ mỗi tổ máy từ 150 KW ...
Xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ
Là xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình; xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt ...
Đập
Là công trình được xây dựng để dâng nước hoặc cùng các công trình có liên quan tạo hồ chứa nước.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
Hệ thống công trình thủy lợi
Là hệ thống bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau về mặt khai thác và bảo vệ trong một khu vực.(Theo khoản 1 ...
Chỉ huy nổ mìn
Là người được Giám đốc tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bổ nhiệm để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc sử dụng vật ...
Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Là việc thực hiện một hoặc một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.(Theo ...
Giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ
Là đơn giá của sản phẩm, hàng hóa đó được bán ra gần nhất tại thời điểm phát hiện vi phạm nhân với số lượng sản phẩm, hàng hóa vi ...
Tài sản hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ ngân sách cấp hoặc ngân sách hỗ trợ
Là tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản ...
Tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp
Là tài sản công. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản ...
Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Là cơ quan, tổ chức, đơn vị được người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao nhiệm vụ quản lý nhiệm vụ khoa học ...
Cơ sở dữ liệu về tài sản khoa học và công nghệ
Là bộ phận của cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, được xây dựng để thống nhất quản lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ ...
Giao quyền sử dụng tài sản
Là việc Nhà nước có quyết định giao cho đối tượng quyền quản lý, khai thác, sử dụng tài sản với những điều kiện cụ thể.(Theo khoản 4 Điều 3 ...
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà nước ( gọi là nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ)
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt triển khai bằng nhiều nguồn vốn trong đó có một phần ngân ...
Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng
Là việc áp dụng quy trình kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để tưới theo phương pháp nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm, bảo đảm cấp nước theo nhu ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH