Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH “GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Năm 2023, thành phố Cần Thơ tiếp tục hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội về vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023” với các nội dung như sau:

I. Ý NGHĨA

1. Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới; kêu gọi mọi cá nhân và tổ chức cùng tắt các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ (vào tối ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba hàng năm) với mục tiêu, hành động nhỏ của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực trong cuộc chiến chống Biến đổi khí hậu toàn cầu.

2. Năm 2022, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam đã có 63 tỉnh, thành phố đã tham gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Nhân dân về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện tiết kiệm năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Qua thống kê về Giờ Trái đất năm 2022, cả nước đã tiết kiệm được 309.000 kWh, riêng thành phố cần Thơ đã tiết kiệm được 8.500 kWh trong thời gian diễn ra sự kiện.

II. MỤC ĐÍCH

1. Vận động mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hưởng ứng sáng kiến của WWF nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân trong việc tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời thực hiện chủ trương tiết kiệm điện.

2. Thông qua Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm tuyên truyền sử dụng năng lượng sạch, các nguồn năng lượng tái tạo; thực hiện tốt Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chấp hành nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg.

3. Cùng với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và thế giới nỗ lực giảm thiểu tác hại của Biến đổi khí hậu bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực.

III. NỘI DUNG

Thời gian diễn ra Giờ Trái đất vào lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút (Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023). Thành phố Cần Thơ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất tham gia các hoạt động tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày và trong sản xuất kinh doanh. Vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên các cơ quan, đoàn thể và tổ chức của thành phố cùng tham gia hưởng ứng Chiến dịch bằng hành động thiết thực tại gia đình và nơi làm việc. Đồng loạt tắt đèn trang trí, quảng cáo tại các khuôn viên chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, ... trong khoảng thời gian nêu trên để hưởng ứng cùng với các quốc gia khác trên thế giới.

2. Tăng cường các chuyên mục, phóng sự, ... tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh; đồng thời khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

3. Tổ chức công tác tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng gắn với ứng phó Biến đổi khí hậu cho học sinh các cấp và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức trực quan sinh động như: treo phướn, băng rôn, áp phích, tờ bướm tại các khu vực công cộng tập trung nhiều người qua lại với các thông điệp tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, hộ gia đình và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Các Sở, ban ngành thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tham gia tắt đèn chiếu sáng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023 để hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất 2023”; nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sở Công Thương:

a) Phối hợp Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 của ngành điện.

b) Vận động các siêu thị, trung tâm thương mại đồng loạt tắt các bảng hiệu và đèn trang trí từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút (Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023).

c) Chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

b) Hỗ trợ các đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn thành phố.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Vận động các doanh nghiệp du lịch hưởng ứng sự kiện và vận động các doanh nghiệp du lịch của thành phố đồng loạt tắt các bảng hiệu và đèn trang trí từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút (Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023).

b) Phối hợp với đơn vị chủ trì trong công tác thẩm định nội dung hoạt động biểu diễn nghệ thuật (nếu có); thẩm định, chấp thuận nội dung tuyên truyền, cổ động trực quan (như băng rôn, pa-no và màn hình LED...) trên địa bàn thành phố.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, cung cấp thông tin cho báo đài Trung ương, địa phương và đài truyền thanh quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin có liên quan về Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

5. Sở Giáo dục vào Đào tạo:

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

b) Tổ chức hoạt động phong trào khuyến khích và hướng dẫn các em về giải pháp tiết kiệm điện cụ thể và thiết thực tại nhà và trường học.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Triển khai đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố để tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về ý nghĩa của Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023” cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

7. Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố: Tổ chức vận động, tuyên truyền đến các sinh viên về ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên địa bàn thành phố.

8. Công an thành phố Cần Thơ: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch chủ động hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự, phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Chỉ đạo phòng chuyên môn chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

b) Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị quận, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tổ chức hợp lý tắt, mở hệ thống đèn chiếu sáng công cộng một số tuyến đường để hưởng ứng “Chiến dịch Giờ trái đất 2023”.

- Vận động các cơ sở kinh doanh - dịch vụ, cán bộ, công nhân viên và các hộ dân trên địa bàn tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết, các biển hiệu quảng cáo từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023.

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh về ý nghĩa Chiến dịch Giờ Trái đất 2023.

10. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ:

- Phối hợp với Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, Hội sinh viên thành phố tổ chức vận động, tuyên truyền đến các tầng lớp học sinh, sinh viên, đoàn viên về ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 trên địa bàn thành phố.

- Lập kế hoạch cụ thể tổ chức các sự kiện hưởng ứng Giờ trái đất, mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Sở Công Thương, các đơn có liên quan tham gia.

11. Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ:

- Lập kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 của ngành điện.

- Chủ trì và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023; phổ biến tuyên truyền tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở các đơn vị trực thuộc. Thời gian tuyên truyền trước ngày 25/3/2023.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có phương án tiết kiệm điện và hướng dẫn nhân dân sử dụng điện tiết kiệm.

- Đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023.

- Thống kê, tổng hợp số liệu băng rôn khẩu hiệu, số lượt tuyên truyền trên loa truyền thanh, ...., sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, báo cáo Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phân bổ kinh phí cho công tác tuyên truyền tiết kiệm điện để thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

12. Đài phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ:

- Phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ xây dựng nội dung và thực hiện tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất trên Đài Truyền hình thành phố. Thời gian tuyên truyền trong tháng 3/2023.

- Tăng cường phát sóng các phim tư liệu có liên quan đến sử dụng nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, biến đổi khí hậu và các tin bài liên quan nhằm tuyên truyền ý nghĩa mục tiêu, kế hoạch của Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

13. Báo Cần Thơ: Có các bài viết, phóng sự phù hợp với chủ đề của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, đăng tin các hoạt động triển khai, hưởng ứng về sự kiện trên địa bàn thành phố.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí cho các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 do các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động thực hiện trong kinh phí được cấp.

2. Kinh phí thực hiện Chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái đất 2023 của ngành điện do Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cân đối, bố trí.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn thành phố, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể TP;
- Các Sở, ban ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Công ty Điện lực thành phố;
- Báo Cần Thơ, Đài PT&TH TPCT;
- Cổng TTĐT TPCT;
- VP UBND TP (3B);
- Lưu: VT, Hồng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hồng