Hệ thống pháp luật

Kê khai khống vốn điều lệ công ty sẽ bị xử phạt như thế nào?

Ngày đăng: 08/04/2022 lúc 22:26:10

Đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ công ty, cá nhân, tổ chức sẽ bị xử phạt theo Điều 47 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Kê khai khống vốn điều lệ công ty sẽ bị xử phạt như thế nào?

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam