Thủ tục hành chính: Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng hệ chính quy - Lai Châu

Thông tin

Số hồ sơ: T-LAC-164540-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị đăng ký dự thi. (các trường Trung học phổ thông,Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, sở Giáo dục và đào tạo)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy báo dự thi, giấy báo điểm, giấy báo nhập học (nếu đạt điểm đỗ)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng