Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Hải Dương

Thông tin

Số hồ sơ: T-HDU-112473-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cơ sở/đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ 7, Chủ nhật) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng