Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đối với làng văn hoá - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đối với làng văn hoá - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-116264-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phòng văn hoá
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng