Thủ tục hành chính: Thủ tục chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện (thị xã) thuộc tỉnh Cao Bằng - Cao Bằng

Thông tin

Số hồ sơ: T-CBA-151911-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thị xã)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nội vụ Ủy ban nhân dân huyện (thị xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Dân vận huyện ủy (thị ủy); Công an huyện (thị xã); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện (thị xã)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng