Thủ tục hành chính: Thẩm định lại điều kiện kinh doanh đại lý Internet (trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh) - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định lại điều kiện kinh doanh đại lý Internet (trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh) - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-138415-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng