Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-047501-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng