Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-BS237
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng