Thủ tục hành chính: Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-067018-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan thuế
Cách thức thực hiện: + Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ Một cửa của Sở TN&MT (số 15 Nguyễn Tất Thành - Phan Thiết)
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, chiều từ 14giờ 00 đến 16 giờ 30 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Thời hạn giải quyết: Không quá hai mươi (20) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng