Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-083849-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc ( kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ hộ tịch (điều chỉnh sổ lưu)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng