Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện công ty hợp danh - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện công ty hợp danh - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-139637-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc, Công An Tỉnh, Cục Thuế Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch và Đầu Tư của Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công An Tỉnh, Cục Thuế Tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng