Thủ tục hành chính: Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006 - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-BS87
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Vĩnh Long; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh. Riêng đối với các doanh nghiệp trong khu IV - Tuyến công nghiệp Cổ Chiên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trường hợp không phải hỏi ý kiến Bộ, ngành: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần lấy ý kiến Bộ, ngành liên quan: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng