Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS648
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tổ chức cán bộ - Công an tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: * Các đơn vị hướng dẫn hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND khai theo mẫu và lập danh sách báo cáo CATP (Phòng TCCB). Phối hợp cơ quan TCCB (đội Tổng hợp) đối chiếu thông tin trong hồ sơ cán bộ
* Sau khi lãnh đạo CATP duyệt: Các đơn vị căn cứ danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT đã duyệt, phối hợp cơ quan BHXH các quận, huyện mua, cấp thẻ BHYT đối với thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn cư trú trong TP Hà Nội
* Phòng TCCB phối hợp Công an các địa phương đề nghị mua, cấp thẻ cho thân nhân cư trú ngoài TP Hà Nội và tổng hợp báo cáo việc cấp thẻ BHYT của CATP đối với Bộ Công an
* Công an các quận, huyện, thị xã mua, cấp thẻ cho thân nhân CBCS các địa phương khác cư trú trên địa bàn.
(Hàng năm theo quy định của Bộ Công an, việc duyệt mua và cấp thẻ BHYT cho thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện vào 02 đợt: tháng 7 và tháng 12 hàng năm)
Thời hạn giải quyết: 14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ để chuyển cơ quan BHXH mua, cấp thẻ BHYT
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ bảo hiểm y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng