Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo khai trương địa điểm kinh doanh - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo khai trương địa điểm kinh doanh - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-039677-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ các ngày lễ, tết)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng