Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu) - Hà Tĩnh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HTI-051420-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng